chứng nhận đảm bảo chất lượng toàn cầu

giấy phép sản xuất các sản phẩm trị liệu – TGA

Chứng nhận GMPMedsafe

CNCA chứng nhận nhà sản xuất các công thức cho trẻ sơ sinh ( Trung Quốc)

Chứng nhận xuất khẩu và quản lý rủi ro ( động vật) – MPI

Chứng nhận xuất khẩu và quản lý rủi ro ( sữa) – MPI

HACCP (Codex Alimentarius) – MPI

chứng nhận sản phẩm hữu cơ

Chương trình an toàn thực phẩm – MPI

Chứng nhận Halal

quản lý chất lượng

Alpha sử dụng hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả và mạnh mẽ nhằm đảm bảo toàn bộ quy trình sản xuất không bị tạp nhiễm đúng theo tiêu chuẩn chất lượng của Phòng thí nghiệm MEDSAFE ( được công nhận bởi TGA)

đăng kí sản phẩm

Alpha giúp khách hàng trên toàn thế giới trong việc cung cấp giấy tờ và công thức sản phẩm cho quy trình đăng kí và lưu trữ tùy thuộc vào sự đòi hỏi của từng thị trường khác nhau

Chính sách Halal

Halal là một khía cạnh quan trọng đối với cộng đồng Hồi giáo bởi vì nó liên quan đến điều gì được chấp nhận và hợp lệ trong Hồi giáo. Điều này bao gồm cả những thực phẩm được chấp nhận và sử dụng bởi người Hồi giáo. Alpha Laboratories (NZ) Limited cam kết sản xuất những sản phẩm Halal cho cộng đồng Halal tuân thủ theo những quy định hợp lệ từ LPPOM MUI và các Hiệp hội Hồi giáo được công nhận khác

Để đảm bảo các sản phẩm halal được chính xác, chúng tôi chân thành yêu cầu các bên chức năng trong và ngoài công ty phải tôn trọng và đưa ra những giao dịch minh bạch, trung thực và có thể xác thực được cũng như là các công việc hỗ trợ. Chúng tôi cố gắng đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định halal để đáp ứng được các khách hàng Hồi giáo của chúng tôi. Chúng tôi lấy nguyên liệu, sản xuất và phân phối sản phẩm đã được chứng nhận halal từ LPPOM MUI và các tổ chức Hồi giáo được công nhận khác.

Chúng tôi có một hội đồng halal để kiểm tra việc tuân thủ halal trong mỗi lĩnh vực chức năng và đảm bảo tất cả các nhân viên hiểu rõ sự quan trọng của sản phẩm chất lượng halal

error: Content is protected !!